KONTENERY TOMPOL Szczecin


1. Wywóz odpadów komunalnych – kompleksowe usługi dla szerokiego grona klientów: od domków jednorodzinnych poprzez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe po obiekty administracji i uczelnie wyższe,

2. Wywóz odpadów stałych komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych, oraz płynnych niebezpiecznych – usługi skierowane dla firm budowlanych, rzemiosła i przemysłu,

3. Wywóz odpadów płynnych z budynków mieszkalnych, zakładów pracy (asenizacja) oraz z zakładów przemysłowych,

4. Selektywna zbiórka odpadów mająca na celu zmniejszanie ilości odpadów i łatwiejszy odzysk surowców nadających się do dalszego przetworzenia,

5. Pojemniki o pojemności 120 litrów, 240 litrów oraz 1100 litrów na odpady zmieszane,

 

6. Wyburzenia budynków i budowli,

7. Sprzedaż kruszyw,

8. Usługi prania wodnego.

9. Wynajem koparek i ładowarek wraz z obsługą operatorską

10. Wynajem koparki z młotem hydraulicznym

11. Sprzedaż i serwis urządzeń hydraulicznych do wyburzeń firmy MSB