TOMPOL Szczecin


Pojemniki i kontenery na odpady komunalne. Na odpady płynne posiadamy samochody asenizacyjne. Firma TomPol istnieje od roku 1996 . W pierwszym okresie zajmowała się wywozem odpadów pobudowlanych w systemie kontenerowym. Zdobywając coraz większą wiedzę o gospodarce odpadami w miarę upływu czasu skutecznie rozszerzała zakres działania. W roku 2000 rozszerzyliśmy działalność o zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych.

Kilka lat pracy, ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń, szkolenia pracowników, inwestycje w sprzęt i zaplecze pozwoliło nam zaistnieć i rozwijać się na szczecińskim rynku odpadów.
Obecnie posiadamy wszystkie wymagane prawem zezwolenia umożliwiające zbiórkę i transport odpadów poczynając od komunalnych po odpady niebezpieczne.