TOMPOL Szczecin


1. Odpady komunalne: dysponujemy szeroką gamą pojemników o pojemnościach od 120 litrów do 1100 litrów oraz kontenerami o pojemnościach: 5m3 5,5 m3 , 7 m3 i 10 m3. Usuwanie odpadów odbywa się za pomocą profesjonalnych samochodów służących do bezpyłowego opróżniania pojemników oraz za pomocą samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów z odpadami.

2. Odpady stałe: dysponujemy pojemnikami kontenerowymi o pojemnościach od 2 m3 do 33 m3, użyczanymi klientom do gromadzenia odpadów. Oferujemy również usługę załadunku odpadów.

3. Odpady płynne: samochód asenizacyjny o pojemności 9,5 m3

4. Koparki

5. Ładowarki

6. Młot hydrauliczny